ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100

ΕΚΑΒ 166

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

European emergency number 112

112

ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ
ΑΡΙΘΜΌΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ

Αναλυτικές Οδηγίες : Link

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ