Sarantaporou 73, 15561, Cholargos, Attica

+30 6941 430681

Mon - Fri: 9:00 - 21:00

Where will you go next?

Dasiou lake, Perdikoula Top 1693m - Ziria

Destination of our next adventure is Lake Dassiou and peak Perdikoula 1693m, on the second highest mountain of the Peloponnese of Mount Ziria.